KS Tęcza Brodnia - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • Aktualności:
 • 2016-08-21 NOWA STRONA INTERNETOWA KLUBU
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • LKS SOCHA - TS GRUSZCZYCE 1:4
 • LKS PYSZKÓW - UKS USTKÓW 0:7
 • KS KARSZNICE - ZŁOCZEVIA ZŁOCZEW 4:1
 • MULKS ŁASK - UNIA MĘKA - SIERADZ 4:1
 • INTER WOŻNIKI - SIERADZ - TS JANISZEWICE 2:1
 • PISIA ZYGRY - KS TĘCZA BRODNIA 0:5
 • OSTROVIA OSTRÓWEK - LZS RĘBIESKIE
 • GKS GOSZCZANÓW - AMATORZY ZAPOLICE 5:1
 •        

Logowanie

WSPARCIE DLA KLUBU

Klub Sportowy
„Tęcza” w  Brodni

98 – 113 Buczek, Brodnia Górna 29
REGON - 731501963
NIP - 8311521403
Numer KRS - 0000005060 Forma prawna : Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Tel. kontaktowy - 661 250 529
email - tecza_brodnia@wp.pl
Konto Bankowe Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział w Buczku
62 9270 1016 0100 1296 2001 0001


             
PROŚBA O WSPARCIE KLUBU PIŁKARSKIEGO ""TĘCZA BRODNIA""

 

Klub Sportowy „Tęcza” w Brodni bierze swój początek z 1952 roku. Od początku działalności przez nasze szeregi przewinęło się kilkudziesięciu piłkarzy z terenu wsi jak i gminy Łask oraz Buczek, którzy następnie odnosili sukcesy a takich drużynach jak Korab Łask, Pogoń- Ekolog Zduńska Wola czy też Włókniarz Pabianice. Obecnie klub zrzesza ok 30 zawodników, występujących w drużynie seniorów w sieradzkiej A-klasie. Klub jest świetnie rozpoznawalny i kojarzony ze sportowym duchem, a rozgrywki naszej drużyny przyciągają zainteresowanie wielu kibiców i są najlepszą sportową atrakcją wsi oraz pobliskich miejscowości. Klub rozgrywa mecze w takich miejscowościach jak Szadek, Zduńska Wola, Goszczanów, Kwiatkowice, Tubądzin, Kalinowa, Zapolice czy Gruszczyce.  Aktualnie dzięki uprzejmości Wójta Gminy Buczek Pana Bronisława Węglewskiego klub rozgrywa swoje mecze na nowym stadionie
w Buczku przy ul. Spółdzielczej.
W obecnym sezonie dzięki
zaangażowaniu i umiejętnościami piłkarskimi zawodników naszego klubu chcemy zaprezentować i utrzymać wysoki poziom rozgrywania meczy, oraz po walczyć o jak najlepsze miejsce w tabeli. Celem klubu oprócz czynnego udziału w rozgrywkach seniorskich jest również stworzenie miejsca do rozwijania sportowych pasji dla młodzieży co daje możliwość wychowania młodzieży w sportowym duchu.
Niestety taka działalność wiąże się z potrzebami finansowymi. Nowo wybrany Zarząd Klubu stawia przed sobą ambitne plany rozwoju. Jesteśmy wspierani finansowo przez Urząd Gminy w Buczku jednak dla podniesienia standardów i zapewnienie lepszych możliwości rozwoju poprzez wykupienie sali do treningów w okresie zimowym, zorganizowania bądź brania udziału w turniejach halowych uzyskane środki nigdy nie wystarczają na udziałem w takich rozgrywkach. Zawodnicy cechują się wysoką ambicją i wolą zwyciężania dla samych siebie, dla swojej przyjemności. Jesteśmy świadomi jednak, że bez pomocy ludzi dobrej woli będą one trudne do zrealizowania.
W koszta utrzymania klubu wlicza się między innymi:
• utrzymanie boiska oraz jego infrastruktury,
• dbałość o sprzęt sportowy taki jak stroje sportowe czy piłki do gry,
• opłatę składu sędziowskiego na meczach, organizacja meczy
• przejazdy na mecze

Mając powyższe na uwadze zwracamy się przede wszystkim do firm i przedsiębiorstw jak też do osób prywatnych z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej działalności w postaci środków pieniężnych lub zakupu niezbędnego sprzętu sportowego. W zamian za wsparcie możemy zaproponować:
- ekspozycję logo firmy oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej Facebook, oraz Futbolowo
- ekspozycję logo firmy na profesjonalnym plakacie przedmeczowym
- ekspozycję logo firmy na koszulkach zawodników (przy pomocy w ich zakupie)
- udostępnienie infrastruktury stadionu do umieszczenia banerów reklamowych (wokół boiska, na ogrodzeniach, samochodzie itp.)
- możliwość wykorzystania naszej drużyny oraz obiektu sportowego w celu skutecznego promowania współpracujących z nami podmiotów
- certyfikat z podziękowaniami za wsparcie Klubu
Jednocześnie zgodnie z uchwałą Zarządu każdy sponsor, darczyńca staje się automatycznie członkiem tzw. Rady Sponsorów, która jest organem doradczym przy Zarządzie Klubu. Daje to możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu oraz prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania ofiarowanej pomocy. Sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie oraz jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Wierzymy, że sponsoring z Państwa strony będzie służyć promocji wizerunku firmy. Nam natomiast wszelka pomoc pozwoli na zrealizowanie ambitnych celów sportowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych.
Pragniemy także zwrócić uwagę, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na rzecz K. S. „Tęcza” Brodnia do wysokości 10 %. W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną na rzecz K. S. „Tęcza” Brodnia można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.
Aby darowizna mogła zostać odliczona od dochodu musi być odpowiednio udokumentowana. Podatnicy korzystający z odliczenia tych darowizn są zobowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Wysokość wydatków poniesionych na powyższe cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokumentem tym jest w przypadku darowizny pieniężnej dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego a w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. zakupiony na rzecz klubu sprzęt sportowy) dokument, z którego wynika wartość darowizny. Wartości te ujmujemy w załączniku odliczeń (np. PIT/O cześć B) oraz
w deklaracji podatkowej (np. PIT36 - rubryka 145/146)
Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 rok
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 rok

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu „Tęcza” w Brodni

 

 

 

 

Zegar

Reklama