KS Tęcza Brodnia - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • Aktualności:
 • 2016-08-21 NOWA STRONA INTERNETOWA KLUBU
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • LKS SOCHA - TS GRUSZCZYCE 1:4
 • LKS PYSZKÓW - UKS USTKÓW 0:7
 • KS KARSZNICE - ZŁOCZEVIA ZŁOCZEW 4:1
 • MULKS ŁASK - UNIA MĘKA - SIERADZ 4:1
 • INTER WOŻNIKI - SIERADZ - TS JANISZEWICE 2:1
 • PISIA ZYGRY - KS TĘCZA BRODNIA 0:5
 • OSTROVIA OSTRÓWEK - LZS RĘBIESKIE
 • GKS GOSZCZANÓW - AMATORZY ZAPOLICE 5:1
 •        

Logowanie

REGULAMIN

REGULAMIN DRUŻYNY PIŁKI NOŻNEJ ‘’ TĘCZA BRODNIA””    
§ 1   
Prawa i obowiązki Zawodników
 
1.Każdy zawodnik ma obowiązek godnie reprezentować barwy Klubu na jego terenie i poza nim.
2. Drużynę w kontaktach i rozmowach z członkami Zarządu reprezentuje kapitan lub Rada Drużyny, składająca sie z trzech osób wybranych spośród wszystkich zawodników pierwszego zespołu.
3.  Każdy zawodnik powinien stawiać się na treningu co najmniej 10 min. przed jego rozpoczęciem. W inny przypadku może być ukarany.
4.  Podczas treningu,meczu zawodnik zobowiązany jest wykonywać polecenia trenera i wykazywać przy tym pełne zaangażowanie i dyscyplinę.
5. W sytuacji braku dyscypliny w trakcie treningu, meczu,  itp. (np. przeszkadza w prowadzeniu zajęć treningowych, kwestionowanie decyzji trenera,pyskowanie itp.) trener ,rada drużyny lub zarząd mają prawo ukarać zawodnika.
6. Zawodnik oraz trener będąc związany z naszym Stowarzyszeniem , oraz podpisując kartę zgłoszeniową oświadcza tym samym iż jest zdrowy i zdolny do uprawiania piłki nożnej oraz nie będzie miał wobec klubu żadnych roszczeń, akceptując tym samym regulamin klubu.
7. Zawodnicy zobowiązani sa przebywaćw szatni najpóźniej na 50 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego . Osoby  które przyjadą po czasie bez uprzedniego poinformowania o spóźnieniu trenera, moga nie być brani pod uwage przy ustalaniu pierwszego skladu , współ za tym idzie beda wpisani na liste rezerwową .  
8.Powołany na mecz zawodnik musi wcześniej potwierdzić swoją obecność na spotkaniu. Zawodnik powołany na mecz ligowy, który potwierdził swoją obecność zobowiązuje się pod karą zawieszenia na 1 kolejne spotkanie być obecnym na w/w zawodach. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność na meczu traktowana będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zawodnik otrzyma naganę.  
9.Na odprawie przedmeczowej i podczas przerwy w szatni obowiązuje cisza.Najpierw głos zabiera trener, a później zawodnicy mają czas na przekazanie swoich uwag odnośnie przebiegu spotkania.  
10.Zabrania się przychodzenia na mecz pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz bezwzględnie zabrania się picia i spożywania innych środków odurzających przed i w trakcie trwania meczu.  
11.Na meczu zawodnicy zobowiązani są do pełnej koncentracji i zaangażowania.Każdy swoje sprawy osobiste, konflikty i animozje pozostawia poza boiskiem.  
12.W meczach ligowych nie toleruje się zachowań niezgodnych z duchem fair play, dyskusji z sędzią, wulgarne odzywanie się na boisku, plucie czy wyzywanie przeciwnika lub kolegów z drużyny.
   
 § 2   
Nagrody i kary
 

I. Zawodnik może zostać nagrodzona za:
1. wzorową i przykładną postawę na zajęciach i zawodach sportowych,

2. osiągnięcia i sukcesy,

3. odpowiedzialną i sumienną realizację przydzielonych zadań,

4. godne reprezentowanie Klubu
 
II. Za nieprzestrzeganie regulaminu zawodnik może zostać ukarany:
1. upomnieniem słownym trenera w obecności całej drużyny,

2. naganą Prezesa Klubu,

3. czasowym odsunięciem od treningów i meczy.

4. wydaleniem z drużyny i Klubu,
 
 
§ 3
Karze podlega zawodnik, który

 
1. przeszkadza w prowadzeniu zajęć treningowych,

2. zachowuje się niekulturalnie wobec trenera i innych,

3. niszczy mienie klubowe 

4. stosuje fizyczną i psychiczną agresje wobec innych zawodników,

5. nie spełnia obowiązków i nie respektuje praw Klubu.

 
§ 4
Przykładowe kary według przewinień

 
I. Odpowiedzialność zbiorowa(  kare ustala trener w czasie treningu )
1. za celowe, złe wykonywanie ćwiczeń(za brak zdyscyplinowania i ustalonego porządku)

2. za kwestionowanie przydziału do pary bądź zespołu

3. za brak zaangażowanie w grze(bierne uczestnictwo w treningach)

4. za ignorowanie i niewykonywanie poleceń trenera przez większość zawodników

5. za rozmowy z kolegami(brak uwagi)   
 
II. Kary indywidualne:
1. nieobecność(nieusprawiedliwiona) na treningach w tygodniu– odsuniecie od najbliższego meczu,

2. stosowanie fizycznej i psychicznej przemocy wobec innych zawodników– czasowe bądź trwałe wydalenie z drużyny,

3. spóźnienie na trening powyżej 5 min-  3 rundy biegowe wokół boiska(hali)

4. nieobecność(nieusprawiedliwiona) na meczu – odsuniecie od kolejnego meczu

5. nie wykonywanie poleceń trenera – upomnienie od trenera

6. notoryczne nie wykonywanie poleceń trenera – powtórne upomnienie trenera(wydalenie z treningu)

7. kwestionowanie decyzji trenera-upomnienie(nagana trenera)


§ 5
Dodatkowe ustalenia


1. Regulamin obowiązuje każdego zawodnika również przed jak i po treningu. 

2. Regulamin obowiązuje od 01.stycznia. 2016r.

3. Zarząd Tęcza Brodniama możliwość zawieszenia w prawach zawodnika w przypadków nie przestrzegania w/w regulaminu.

4.  Prawo interpretacji powyższego Regulaminu przysługuje Prezesowi Tęcza Brodnia.

5. Sprawy nie ujete w regulaminie będą rozpatrywane przez Zarząd Klubu.

Zegar

Reklama